AUTO CB spol. s r.o.
Nepomucká 119, 326 00 Plzeň

e-mail: kopecky@autocb.cz
tel.: 377 66 66 67, 30

 

Proč jezdit na CNG

  • Nejlevnější palivo – nulová spotřební a silniční daň.
  • Nízká spotřeba – mimořádně nízké provozní náklady.
  • Nejbezpečnější palivo – silnostěnné tlakové nádoby odolné proti nárazu, minimální možnost úniku paliva, výbušnost směsi případného uniklého paliva se vzduchem je 8x nižší než u kapalných paliv.
  • Nejnižší úroveň emisí – emise CO2 sníženy až o 30 %, nulová emise pevných částic a aromatických uhlovodíků a aldehydů.


Nízké náklady

Právě nízké náklady jsou druhým důvodem, proč jezdit na zemní plyn. V současnosti je zemní plyn nejlevnějším palivem pro pohon vozidel v ČR. V porovnání s benzínem jsou náklady při použití CNG zhruba poloviční, v porovnání s naftou zhruba o třetinu nižší. O to markantnější je tento nákladový rozdíl při současných rostoucích cenách ropy. Ceny zemního plynu sice ceny ostatních energií do určité míry kopírují, přímo zkorelovány s cenami ropy však nejsou. Aby vláda zavádění stlačeného zemního plynu do dopravy podpořila, na základě dobrovolné dohody s plynárenskými společnostmi z konce roku 2005 jej zcela osvobodila od spotřební daně.

Bezpečnost

Zemní plyn je uchováván v tlakových lahvích pod tlakem 20 MPa, které jsou u moderních automobilů Fiat umístěny pod podlahovou plošinou a zespoda chráněny plechovým krytem. Tlakové lahve procházejí přísnými bezpečnostními zkouškami, které zahrnují nárazové testy, testy odolnosti vůči zvýšenému tlaku, ap. Navíc jsou tyto lahve vybaveny pojistnými ventily, které v připadě nadměrnému růstu tlaku plyn začnou upouštět do ovduší. Zemní plyn je lehčí než vzduch, proto při dopravní nehodě, kdy vznikne požár, dochází k jeho postupnému upouštění do ovduší a vozidlo i jeho posádka tak zůstanou nepoškozeni.

Ekologie

Zemní plyn představuje v současnosti nejčistší pohon z běžných paliv. V porovnání s benzínem přináší o 30 % nižší emise CO2, o 75 % nižší emise CO a až o 80 % nižší emise aromatických uhlovodíků.

Ještě zajímavější je porovnání s naftou, kdy motory na CNG produkují o 50 % nižší emise CO, o 80 % nižší emise NOx a aromatických uhlovodíků a naprosto eliminují emise SO2 a pevných částic.

V době, kdy se stále více hovoří o hrozbě skleníkového efektu, je to jistě silný argument pro pohon na stlačený zemní plyn. Nehledě na to, že ve velkých aglomeracích mnohých západních zemí již dochází k omezování množství dopravních prostředků, které se mohou pohybovat v centrech měst v případě nepříznivé smogové situace. A právě CNG automobily mají v tomto případě výjimku.